Schadeafhandelingen van beroepsziekten – zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6 – moeten in de toekomst eenvoudiger worden. De onafhankelijke commissie ‘Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten’ (VSAB) werkt aan voorstellen om procedures minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend te maken. Uiteindelijk moeten slachtoffers van beroepsziekten de geleden schade, als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, makkelijker kunnen verhalen. De commissie presenteerde recentelijk haar advies aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

“Het is schrijnend dat mensen, die door hun ziekte toch al zo zwaar getroffen zijn, vaak zo lang moeten vechten om schadevergoeding te krijgen. De bewijslast ligt nu volledig bij de werknemers.”

 

– Commissievoorzitter Ton Heerts

Actueel

COMMISSIE: MAAK WERK VAN PREVENTIE EN ERKENNING

Investeer in een betere preventie om beroepsziekten te voorkomen en maak het voor werkenden met een beroepsziekte mogelijk om snel en zonder hoge drempels maatschappelijke erkenning te krijgen voor het feit dat ze ziek zijn geworden door hun werk, als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen....

Beroepsziekten: de strijd van Henri Willems

Ruim 14 jaar werkte Henri Willems met veel plezier als constructiebankwerker-lasser, maar door een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen en afzuiging liep hij daar onder meer astma en longspasmen op. In de video hieronder deelt Wiersma het verhaal van zijn beroepsziekten....

Beroepsziekten: de strijd van Gerrit Denkers en Toon Peters

Na tientallen jaren en in de lasindustrie werd bij Gerrit Denkers en Toon Peters een beroepsziekte vastgesteld, een diagnose die hun het leven indringend beïnvloedt. In de video hieronder delen ze hun ervaringen....

Beroepsziekten: de strijd van Jilt Wiersma

Jilt Wiersma zag zijn mentale gezondheid na jarenlange dienst in een bussenfabriek verslechteren, en uiteindelijk bleek hij door zijn werkzaamheden met chemische stoffen de beroepsziekte OPS te hebben. In de video hieronder deelt Wiersma zijn verhaal....

Slachtoffers beroepsziekten in gesprek met commissie

Midden november ging VSAB-commissievoorzitter Ton Heerts in gesprek met enkele slachtoffers van een beroepsziekte en deed daar nuttige informatie op om het verhalen van schade voor slachtoffers van beroepsziekten gemakkelijker te maken....

Advies Commissie Heerts verschijnt uiterlijk 1 april 2020

Staatsecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingestemd met het verzoek van de commissie om het rapport later op te leveren......

Commissie schadeafhandeling beroepsziekten van start

Op 5 juli 2019 kwam de commissie 'Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten' voor het eerst bijeen......