Slachtoffers beroepsziekten in gesprek met commissie

door | dec 20, 2019 | Nieuws

De commissie ‘Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten’ komt binnenkort met een aantal voorstellen om het verhalen van schade voor slachtoffers van beroepsziekten gemakkelijker te maken. Midden november ging commissievoorzitter Ton Heerts het gesprek aan met enkele slachtoffers van een beroepsziekte en deed daar nuttige informatie op.

“Het is schrijnend dat mensen, die door hun ziekte toch al zo zwaar getroffen zijn, vaak zo lang moeten vechten om schadevergoeding te krijgen”, aldus Heerts na afloop van de gesprekken. “De bewijslast ligt nu volledig bij de werknemer.”

De commissie VSAB brengt met werknemers, werkgevers en verzekeraars in kaart hoe dat beter kan. Wie ziek wordt door zijn werk moet een vergoeding krijgen voor de extra kosten. Heerts: “Bovendien hebben we een compensatieregime nodig dat bijdraagt aan de preventie van beroepsziekten. Daar is nu geen sprake van.”

Hoge drempel
Jaarlijks worden duizenden werkenden ziek door de arbeidsomstandigheden waaronder ze hun brood verdienen. Meer dan vierduizend mensen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van een beroepsziekte. Daarbij heeft slechts 45 procent van alle bedrijven een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), waarmee het werken met bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen in beeld gebracht wordt.

Werkenden zijn in staat om hun werkgever aansprakelijk stellen en een compensatie krijgen voor de schade, die ze als gevolg van hun werk leiden. In de praktijk werkt het aansprakelijkheidsrecht echter verre van optimaal: procedures duren lang en zijn erg kostbaar. Mensen met een zwakke gezondheid moeten een hoge drempel over om een compensatie te krijgen voor de schade.

Weinig slachtoffers hebben uiteindelijk het uithoudingsvermogen en de kracht om in een eindeloze strijd aan te gaan met hun (ex-)baas of diens verzekeraar. Alleen als er een reële kans bestaat dat bedrijven slachtoffers van beroepsziekten schadeloos moeten stellen, gaat van een compensatieregime ook een preventieve werking uit.