Privacy verklaring

De Commissie VSAB werkt in opdracht van de Rijksoverheid en volgt de privacyregels; persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving.

Hoe gaat de Rijksoverheid om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en met welk doel.

De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt de Rijksoverheid uw gegevens niet om u ook andere brochures toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College van bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.