Opdracht & werkwijze

Jaarlijks worden duizenden werkenden ziek door de arbeidsomstandigheden waaronder ze hun brood verdienen. Meer dan vierduizend mensen overlijden jaarlijks aan de gevolgen van een beroepsziekte: iemand wordt ziek of krijgt een aandoening, als gevolg van een belasting die vooral tijdens zijn werk optrad.

Iemand die een beroepsziekte heeft opgelopen, kan zijn werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Iedere werkgever is namelijk wettelijk verplicht om zijn personeel onder veilige omstandigheden te laten werken. Zo staat vastgelegd in de Arbowetgeving dat werkgevers ongevallen en beroepsziekten moeten voorkomen.

In de praktijk werkt het aansprakelijkheidsrecht echter verre van optimaal: procedures duren namelijk lang en zijn erg kostbaar. Mensen met een zwakke gezondheid moeten een hoge drempel over om een compensatie te krijgen voor de schade.

Een beter proces van schadeafhandeling

De onafhankelijke commissie ‘Vergemakkelijking Schadevergoeding Beroepsziekten’ – ingesteld door staatssecretaris Tamara van Ark – onderzoekt hoe dat beter kan. De opdracht: ‘aanbevelingen opstellen voor een betere organisatie van het proces van schadeafhandeling bij beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen’.