De commissie

De commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten bestaat uit vijf leden, met Ton Heerts als voorzitter. Michaël van Straalen is lid op voordracht van de private werkgevers. Namens de publieke werkgeversvertegenwoordiging zit Diana Monissen in de commissie, waarbij Ton Hartlief de werknemersvertegenwoordiging voor zijn rekening neemt. Ten slotte voltooit Carla Klaassen als onafhankelijk deskundige het vijftal.

Ton Heerts

Ton Heerts is sinds 18 december burgemeester van Apeldoorn. Daarvoor werkte hij als voorzitter van de MBO Raad en voorzitter/vicevoorzitter Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Tussen 2012 en 2016 was hij voorzitter van de FNV en tussen 2006 en 2010 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ton begon zijn beroepsloopbaan bij de Koninklijke Marechaussee. Hij is tevens lid van een aantal raden van advies en toezicht waaronder de Raad van Toezicht van Cordaid, de Raad van Advies van UWV WERKbedrijf, de Raad van Toezicht Platform Talent voor Technologie en lid van de commissie mensenrechten Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

Michaël van Straalen

Michaël van Straalen is ondernemer. Tussen 2007 en 2014 was hij voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Metaalunie. In 2007 werd hij tevens vicevoorzitter en in 2013 voorzitter van MKB-Nederland, een functie die hij tot 2018 bekleedde. Michaël was voorzitter van de Stichting van de Arbeid, lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad (SER) en duovoorzitter van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Momenteel vervult hij tal van bestuursactiviteiten, waaronder bij het Nationaal Regie Orgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA), de Beoordelingscommissie Sterk Techniek Onderwijs, de Strategische Commissie Betere Regelgeving Bedrijven. Daarnaast is hij Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlands Norm (NEN) en interim-directeur van NL Confidential.

Diana Monissen

Diana Monissen is sinds 2015 bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Voorheen was Diana onder andere voorzitter van de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar en Directeur-Generaal op het ministerie van VWS. Tevens was Diana lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar Agis, bestuursvoorzitter van Mentrum (GGZ), directeur bij zorgverzekeraar Amicon, en bestuurder van Stichting De Lichtenvoorde (instelling voor mensen met een verstandelijke beperking). In haar lange carrière zoekt Diana altijd naar mogelijkheden om de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en regie van mensen te bevorderen.

Ton Hartlief

Ton Hartlief is Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich onder meer bezig met het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en heeft in dat verband regelmatig gepubliceerd over werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Hij is onder meer lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Carla Klaassen

Carla Klaassen is hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens bijzonder hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Curacao. Zij is aan de Radboud Universiteit gepromoveerd (cum laude) op het proefschrift Risico-aansprakelijkheid. Aansluitend aan haar promotie heeft zij een aantal jaren gewerkt in de Amsterdamse advocatuur. Zij schrijft en doceert regelmatig over werkgeversaansprakelijkheid. Tevens is zij onder andere raadsheer plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden, lid van de Adviescommissie voor het Burgerlijk procesrecht, hoofddocent en examinator van de Grotius/LSA specialisatie-opleiding Personenschade. Als lid van de Commissie Van der Veer heeft zij meegewerkt aan een onderzoek naar de veiligheid binnen Defensie.