Jilt Wiersma zag zijn gezondheid na jarenlange dienst in een bussenfabriek verslechteren, en uiteindelijk bleek hij door zijn werkzaamheden met chemische stoffen de beroepsziekte OPS te hebben. Na medische behandeling kwam hij bij zijn re-integratie terug op min of meer dezelfde werkplek, waar hij wederom met giftige stoffen in aanraking kwam. Zijn hele verhaal in de video hieronder.